1. SPPA blogā un sociālajos tīklos!

Tagad ar SPPA aktualitātēm varat iepazīties arī sociālajos tīklos Facebook. Sekojiet šīm saitēm:

SPPA pārtauca izglītības iestādes darbību un vairs neuzņem studentus. Sekojiet pasākumiem mūsu partnerorganizācijām - "Psiholoģiskās Konsultēšanas Baltijas Asociācijai" Балтийская Ассоциация психологов-консультантов | Facebook un Alternatīvai Akadēmijai Trešais vecums.

 

Konsultatīvais centrs

Rīgā, Bruņinieku ielā 65, darbojas Konsultatīvais centrs. Mums ir liels konsultantu saraksts. Visi konsultanti ir augsti kvalificēti speciālisti, kuri labi pārzina vairākas metodes, lai palīdzētu klientam tuvākajā laikā risināt problēmas. Zvaniet uz Konsultatīvo centru (28209883), pastāstiet par savu problēmu un mēs Jums ieteiksim vispiemērotāko speciālistu.

 

Programma "Pozitīvā un transkulturālā psihoterapija"

Visbadenas Pozitīvās un transkulturālās psihoterapijas akadēmija (Vācija) kopā ar Baltijas Psihologiskās Konsultēšanas asociāciju (Rīga) un Pozitīvās un Transkulturālās Psihoterapijas Centru Baltijas valstīs (oficiālo pārstāvi) izsludina uzņemšanu licencētā programmā "Pozitīvā un transkulturālā psihoterapija". Studiju maksa ir 726 eiro, var maksāt pa daļām. Darba režīms: 4 sesijas pa 3 dienām (piektd. - svētd.) 8 mēnešu laikā. Starp sesijām notiek intervīzijas - praktiskās nodarbības (konsultācijas). Pieteikšanās un informācija pa tālr. 28209883.

 
Psiholoģisko stāstu festivāls

2018. gada 15. -16. jūnijā notiks Psiholoģisko stāstu festivāls. Festivāla ietvaros paredzēti ziņojumi un meistarklases. Festivālā piedalās vadošie psihologi un psihoterapeiti no ārzemēm. Festivālam tiek gatavots publikāciju krājums. Raksti tiek pieņemti līdz 10.jūnijam. Aicinām visus interesentus piedalīties festivālā un sūtīt rakstus krājumam uz mūsu e-pastu (ihspp@sppa.lv). Sīkāk par konferenci lasiet šeit.

 

Seminārs "Psiholoģiskās rezonanses izmantošana konsultēšanā"

2018.g. 4.februārī plkst. 11.00 - 17.00 notiks seminārs par rezonanses konsultēšanu. Psiholoģiskā rezonanse ir jauna oriģināla pieeja konsultēšanā. Tā ir integratīva un ietilpst dažādu psiholoģisko un psihoterapetisko metožu elementus. Semināra vadītājs: Sergejs Petrušins no Kazaņas, psihologs, psihoterapeits, doktors, profesors. Pieteikties var pa tālr. 28209883. Sīkāk par semināru lasiet šeit.

 

Starptautiskā konference "Balansa modelis dažādos psiholoģiskos virzienos"

2018. gada 2. -3. februārī notiks starptautiskā konference "Balansa modelis dažādos psiholoģiskos virzienos". Konferences ietvaros paredzēti ziņojumi un meistarklases. Konferencē piedalās vadošie psihologi un psihoterapeiti no ārzemēm. Konferencei tiek gatavots publikāciju krājums. Raksti tiek pieņemti līdz 10.janvārim. Aicinām visus interesentus piedalīties konferencē un sūtīt rakstus krājumam uz mūsu e-pastu (ihspp@sppa.lv). Sīkāk par konferenci lasiet šeit.

 

Starptautiskā konference "Metaforizācija un transkulturālā pieeja konsultēšanā un psihoterapijā"

Vasaras Universitātes ietvaros 2017.gada 8. -10.septembrī notiks starptautiskā konference "Metaforizācija un transkulturālā pieeja konsultēšanā un psihoterapijā". Konferences ietvaros paredzēti ziņojumi un meistarklases. Konferencē piedalās vadošie psihologi un psihoterapeiti no ārzemēm. Konferencei tiek gatavots publikāciju krājums. Raksti tiek pieņemti līdz 15.augustam. Aicinām visus interesentus piedalīties konferencē un sūtīt rakstus krājumam uz mūsu e-pastu (ihspp@sppa.lv). Sīkāk par konferenci lasiet šeit.

 

2. spēļu festivāls

Vienu reizi 3 mēnešos mēs rīkojam starptautiskus seminārus. Tā ir jau tradīcija. Mēs piesaistām jaunus dalībniekus un izdodam jaunus krājumus. Jau septembrī (28.09. - 30.09.2016.) notiks jauna tikšanās, jaunas spēles un jauns krājums. Varat pieteikties festivālam un sūtiet savus stāstus, kuri ir saistīti ar spēlēm jaunam krājumam (sppa@sppa.lv, 67506257). Ar iepriekšējo krājumu var iepazīties šeit. Sīkāk par festivālu lasiet šeit.

 

Starptautiskais spēļu tehnoloģiju festivāls

Beidzas Spēļu tehnoloģiju festivāls. Paldies visiem, kuri piedalījās. Festivāla programmā tika prezentēti dažādi spēļu veidi: kvests, autora karšu spēle, pasaku terapija, play-back teātris un citi. Bet mēs nebeidzam spēlēt, mēs tikai sākam. Jau septembrī ir paredzēta jauna tikšanās, jaunas spēles un jauns krājums. Tāpēc Jūs varat pieteikties mūsu Spēļu klubam un atsūtiet savus stāstus, kuri ir saistīti ar spēlēm jaunam krājumam (sppa@sppa.lv, 67506257). Starp citu, vēl ir iespējams iegādāties iepriekšējo krājumu (iepriekš piezvanot). Sīkāk par festivālu lasiet šeit.

 

2016.gada izlaidums

SPPA notika izlaidums. Tas bija īpašs izlaidums - ļoti sirsnīgs. Bija dziemas, dejas, uzstāšanās, joki, humors, dāvanas, daudz siltu vārdu gan no absolventiem, gan no docētājiem un administrācijas. Sīkāk lasiet šeit. Mēs vēlreiz apsveicam mūsu dārgos absolventus! Daudz laimes un veiksmes! Paldies jums par skaistu video https://www.youtube.com/watch?v=UADnfSBPnb0.

 

Baltijas psiholoģiskās konsultēšanas asociācijas sēde

Aicinām visus interesentus uz Baltijas psiholoģiskās konsultēšanas asociācijas kārtējo sēdi trešdien, 23.martā plkst. 15.00 (Bruņinieku ielā 65). Darba kārtībā: valdes vēlēšanas, asociācijas darbības programma un konsultatīvais centrs (konsultācijas un supervīzijas).

 

Seminārs "Harmonisko attiecību izveide"

22.-24.01.2016. SPPA notika seminārs par sieviešu identitāti, kuru vadīja sertificēta psihoterapeite, psihosomatoloģe un kouče Jeļena Miroņenko (Kijeva, Ukraina). Atsauksmes par semināru lasiet šeit.

 

 

Konkursa rezultāti

Ārā ir tumši un mitri, tāpēc ir laiks izklaidēties! 25.novembrī plkst.11.00 (215.aud.) SPPA tika rīkots konkurss visiem studentiem (psihologiem un tulkiem) par dzimtās valodas zināšanām. Psihologi un tulki ir saskarsmes speciālisti, tāpēc tika pārbaudīts, cik liels studentiem ir vārdu krājums. Apsveicam uzvarētājus! Pirmo vietu konkursā aizņēma psiholoģijas maģistrantūras 1.kursa studente Inese Veinberga (latviešu plūsmā) un tulkošanas programmas 3.kursa students Oļegs Suškins (krievu plūsmā). Apbalvošana ir paredzēta nākāmajā nedēļā.

 

Seminārs "Psihodrāma"

Psihodrāma - psihoterapijas metode, ar kuras palīdzību klienti turpina un pabeidz savas darbības teātra veidā unlomu spēļu veidā. Semināra vadītāja ir Ināra Vārpa. Seminārs notiks 21.11.2015. plkst. 9.30 - 16.40 (maksa ir 20 eiro). Pēc semināra beigšanas tiek izsniegts sertifikāts. Iepriekšējais pieteikums ir obligāts pa tālr. 67506257 vai pa e-pastu: kursi@sppa.lv.

 

Galerija "Hosting-Hvosting"

Gogoļa ielā 12 (Rīgā) tiks atvērta galerija, kuras specifika būs dzīvnieku fotogrāfiju un gleznu izstādes. Tagad mēs gatavojam mājdzīvnieku izstādi. Aicinām jūs piedalīties šajā izstādē ar saviem darbiem, kur būtu atspoguļoti kaķi, suņi un citi. Gaidām jūsu darbus fotogrāfiju veidā (nofotografējiet savas gleznas) uz mūsu e-pastu: kursi@sppa.lv, lai mēs varētu izvēlēties.

 

Konsultatīvais centrs

SPPA atjauno Konsultatīvā centra darbību. Sakarā ar to mēs veidojam konsultantu sarakstu, kuru ir plānots izplatīt potenciālajiem klientiem. Aicinām visus interesentus strādāt šajā centrā par psihologiem konsultantiem. Lai piedalītos šajā darbā, ielūdzam visus uz informatīvo sapulci 4.novembrī plkst. 14.00 (Bruņinieku ielā 65). 4.novembrī būs arī iespēja iestāties Baltijas psihologu konsultantu asociācijā, lai paaugstinātu savu statusu un izmantotu asociācijas locekļa atlaides un privilēgijas.

 

Otrais Starptautiskais zinātniski-prakstiskais seminārs "Cilvēka mentālo resursu aktualizācijas iespējas"

No š.g. 05. līdz 06.oktobrim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskolā (SPPA) notika Otrais Starptautiskais zinātniski-prakstiskais seminārs "Cilvēka mentālo resursu aktualizācijas iespējas". Semināra zinātnisko norisi un krājumu veidoja Krievijas Zinātņu Akadēmijas Psiholoģijas institūts un SPPA. Seminārā piedalījās viesi no Vācijas, Francijas, Indijas, Igaunijas, Polijas, kā arī viesi ar referātiem no Krievijas: Krievijas Zinātņu Akadēmijas, Sankt-Pēterburgas Universitātes, Kostromas Universitātes un Ukrainas - Kijevas Universitātes, lai dalītos zināšanās un pieredzē mentālo resursu apzināšanā un veicināšanā. No Latvijas ar zinātniskiem referātiem piedalījās psiholoģijas doktori J.Mihailovs, D.Igoņins un M.Vidnere. Semināra referāti un prezentācijas izcēlās ar augstu kvalitāti un mūsdienu skatījumu uz personības mentālo resursu aktualizācijām iespējām. Galvenās referentu publikācijas ir sagatavotas un piejamas zinātnisko rakstu krājumā. Pārējo referentu ziņojumi ir atspoguļoti zinātnisko rakstu krājumā. Fotoatskaiti sk. šeit.

XXIV Starptautiskā vasaras universitāte

No š.g. 18. līdz 19.jīnijam Starptautiskjā Praktiskās psiholoģijas augstskolā tika organizēta XXIV Starptautiskā vasaras universitāte, kurā piedalījās kolēģi no Vācijas, Ķīnas, Krievijas, Ukrainas, Igaunijas un Latvijas. Šī gada universitātes tēma bija "Pāreju  psiholoģija: Mācīšanās. Izglītība. Attīstība /ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РАЗВИТИЕ/". Zinātnisko referātu tēmas apkopotas zinātnisko rakstu krājumā "Psychology of Transitions: TRAINING. EDUCATION. DEVELOPMENT", kas ir pieejams SPPA metodiskajā kabinetā.

 

Izklaidējošās programmas bērniem

Attīstības un jaunrades izglītības centrs sadarbībā ar Baltijas psihologu asociāciju aicina ciemos bērnus no 5-8 gadiem katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00. Pieskatīsim, iemācīsim, paspēlēsim ar Jūsu bērniem, kamēr Jūs strādājat.  Izklaidējošās programmas, spēles, nodarbības, visa veida studijas, ēdiens (launags) - to visu saņems Jūsu bērns, ATRODOTIES AR MUMS! Cena par mēnesi - 100 eiro, cena par vienu dienu (3 st.) – 7 eiro. Zvaniet un piesakieties: t. 67506257, t. 28209883.

 

Sākas pieteikšanās SPPA pasākumiem

SPPA darbojas spēļu centrs, angļu un vācu klubs, teatrālā un literārā studija, katru nedēļu notiek semināri (kinoterapijā, sapņu terapijā, mūsdienu etiķetē). Augstskola piedāvā dažādus profesionālos kursus ar apliecības izsniegšanu. Gaidām visus interesentus, iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

 

 

Īslaicīgu Programmu Departaments „10 x 10” piedāvā viena mēneša kursus ar apliecības izsniegšanu par 100 eiro:

 

Psiholoģijas programmas maģistri priecājas par mācību gada beigām un izcilo aizstāvēšanu.

Apsveicam!

 

Visu SPPA programmu studentiem!

Cienījamie pretendenti uz piedalīšanos Erasmus studentu apmaiņas programmā! Ir pienācis laiks iesniegt savu pieteikumu! Par pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un kārtību varat uzzināt SPPA mājas lapā www.sppa.lv sadaļā ERASMUS.

 

SPPA akadēmiskajam personālam!

Cienījamie kolēģi! Sākas kandidatūru atlase, lai piedalītos Erasmus docētāju apmaiņas programmā! Ir pienācis laiks iesniegt savu pieteikumu! Par pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un kārtību varat uzzināt SPPA mājas lapā www.sppa.lv sadaļā ERASMUS.

 

Psiholoģiskais dienests

SPPA ir izveidota Psiholoģiskā dienesta mājas lapa, tās adrese: www.balt-unia.lv
Apmeklējot SPPA mājas lapu, Jūs varat iepazīties ar e-konsultēšanas iespējām, izmantot profesionālu psihologu palīdzību un atbalstu visdažādākajās dzīves situācijās. Jūs varat uzzināt arī interesantu informāciju par psiholoģijas studentu, pasniedzēju, praktizējošu psihologu uzskatiem par dažādām tēmām, labam noskaņojumam varat palasīt humoristiskas situācijas no studentu dzīves, kā arī padalīties ar savu viedokli, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem.

Psiholoģiskā dienesta mājas lapa sāka darboties šajā gadā, tādēļ tā tiek vēl pilnveidota, lai būtu interesanta un saistoša visplašākajai auditorijai. Uzspiežot šeit varat gūt ieskatu dažās mājas lapas sadaļās.

 

 

Lai iestātos augstskolā, uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

  • izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (oriģināls jāuzrāda),
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (oriģināls jāuzrāda), izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam,
  • pases kopija (jāuzrāda pase),
  • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (oriģināls jāuzrāda),
  • 3 fotogrāfijas 3x4 cm,
  • 1 fotogrāfija 10x15 cm,
  • maksa par dokumentu iesniegšanu / reģistrācijas maksa – 30,- eiro (trīsdesmit eiro).

Reflektanti, kuriem jau ir viena augstākā izglītība, uzņemšanas komisijai iesniedz gan dokumentu par augstāko izglītību (diploma ar pielikumu kopijas), gan atestātu par vidējo izglītību ar sekmju izrakstu (kopijas, uzrādot oriģinālus).
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda oriģināli.

Iesniegtās dokumentu kopijas atpakaļ izsniegti netiek.