1. SPPA blogā un sociālajos tīklos!

Tagad ar SPPA aktualitātēm varat iepazīties arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook un Draugiem, kā arī augstskolas blogā. Sekojiet šīm saitēm:

Starptautiskā konference "Pārejas psiholoģija: Studijas - Izglītība - Attīstība"

SPPA un Psiholoģijas attīstības fonds rīko 2015.g. 18.-22.jūnijā kārtējo XXIV konferenci un "apaļo galdu" par tēmu: "Pārejas psiholoģija: Studijas - Izglītība - Attīstība". Sīkāka informācija ir pieejama šeit.

 

Studentu konference "Virzība uz profesiju: teorijas un prakses mijdarbība"

24.01.2015. plkst. 10.00 notika Studentu konferences pirmā daļa (pētniecisko darbu prezentācija). 04.02.2015. plkst. 10.00 notika Studentu konferences otrā daļa (projekta darbu prezentācija). Šeit ir pieejama konferences programma. Šeit var iepazīties ar konferences preses relīzi.

 

Jogas un meditācijas nodarbības

SPPA aicina uz jogas un meditācijas nodarbībām katru piektdienu. Nodarbības vada speciālisti no Latvijas (Daugavpils). Sīkākā informācija ir pieejama šeit. Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta. Aicinām visus interesentus!

 

Sākas pieteikšanās SPPA pasākumiem

SPPA darbojas spēļu centrs, angļu un vācu klubs, teatrālā un literārā studija, katru nedēļu notiek semināri (kinoterapijā, sapņu terapijā, mūsdienu etiķetē). Augstskola piedāvā dažādus profesionālos kursus ar apliecības izsniegšanu. Gaidām visus interesentus, iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

 

Starptautiskais seminārs - ziņojumu apskate

10. - 11.oktobrī notika Starptautiskais praktiskais seminārs, kura ietvaros tika rīkotas dažādas meistarklases. Seminārā piedalījās vieslektori no Francijas, Krievijas un Latvijas. Semināra programma ir pieejama krievu valodā šeit un angļu valodā šeit. Semināra materiāli ir pieejami šeit: K.Gerbredere, D.Lapiņa, J.Mihailovs,G.Ožiganova (1.publikācija), G.Ožiganova (2.publikācija), J.Vasiļeviča, J.Volkova, M.Vaka.

 

 

Īslaicīgu Programmu Departaments „10 x 10” piedāvā viena mēneša kursus ar apliecības izsniegšanu par 100 eiro:

 

Psiholoģijas programmas maģistri priecājas par mācību gada beigām un izcilo aizstāvēšanu.

Apsveicam!

 

Visu SPPA programmu studentiem!

Cienījamie pretendenti uz piedalīšanos Erasmus studentu apmaiņas programmā! Ir pienācis laiks iesniegt savu pieteikumu! Par pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un kārtību varat uzzināt SPPA mājas lapā www.sppa.lv sadaļā ERASMUS.

 

SPPA akadēmiskajam personālam!

Cienījamie kolēģi! Sākas kandidatūru atlase, lai piedalītos Erasmus docētāju apmaiņas programmā! Ir pienācis laiks iesniegt savu pieteikumu! Par pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un kārtību varat uzzināt SPPA mājas lapā www.sppa.lv sadaļā ERASMUS.

 

Psiholoģiskais dienests

SPPA ir izveidota Psiholoģiskā dienesta mājas lapa, tās adrese: www.balt-unia.lv
Apmeklējot SPPA mājas lapu, Jūs varat iepazīties ar e-konsultēšanas iespējām, izmantot profesionālu psihologu palīdzību un atbalstu visdažādākajās dzīves situācijās. Jūs varat uzzināt arī interesantu informāciju par psiholoģijas studentu, pasniedzēju, praktizējošu psihologu uzskatiem par dažādām tēmām, labam noskaņojumam varat palasīt humoristiskas situācijas no studentu dzīves, kā arī padalīties ar savu viedokli, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem.

Psiholoģiskā dienesta mājas lapa sāka darboties šajā gadā, tādēļ tā tiek vēl pilnveidota, lai būtu interesanta un saistoša visplašākajai auditorijai. Uzspiežot šeit varat gūt ieskatu dažās mājas lapas sadaļās.

 

 

Lai iestātos augstskolā, uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

  • izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (oriģināls jāuzrāda),
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (oriģināls jāuzrāda), izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam,
  • pases kopija (jāuzrāda pase),
  • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (oriģināls jāuzrāda),
  • 3 fotogrāfijas 3x4 cm,
  • 1 fotogrāfija 10x15 cm,
  • maksa par dokumentu iesniegšanu / reģistrācijas maksa – 30,- eiro (trīsdesmit eiro).

Reflektanti, kuriem jau ir viena augstākā izglītība, uzņemšanas komisijai iesniedz gan dokumentu par augstāko izglītību (diploma ar pielikumu kopijas), gan atestātu par vidējo izglītību ar sekmju izrakstu (kopijas, uzrādot oriģinālus).
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda oriģināli.

Iesniegtās dokumentu kopijas atpakaļ izsniegti netiek.