1. SPPA blogā un sociālajos tīklos!

Tagad ar SPPA aktualitātēm varat iepazīties arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook un Draugiem, kā arī augstskolas blogā. Sekojiet šīm saitēm:

Humora svētki

1.aprīlī plkst. 16.00 SPPA notika humora svētki. Programmā bija anekdotes, konkursi, stāsti, spēles un joki. konkursi, spēles, joki. Mums vēl turpinās konkurss "Smieklīgākā fotogrāfija". Līdz 14.04.2014. lūdzam Jūs balsot par izvēlēto fotogrāfiju, norādot fotogrāfijas numuru un iemetot numuru kastītē sekretariātā. Visinteresantākās fotogrāfijas tiks atzīmētas un apbalvotas.  

 

Sapņi kā metafora

SPPA vienu reizi nedēļā aicina piedalīties Sapņu darbnīcā. Tikšanās notiek piektdienās plkst. 16.00 - 17.00. Mēģināsim kopā atbildēt uz jautājumiem: 1. Vai mūsu dzīves sajūtas sakrīt ar mūsu sapņiem? 2. Par ko saka sapņu tēli? 3. Vai ir iespēja nofotografēt mūsu sapņus? Sarunas par sevi caur sapņiem, brīnums par to, ko redz citi, bezapziņas slēgtu signālu izzināšana. Nākamā tikšanās notiks 11. aprīlī plkst. 16.00. Lūdzam pieteikties sekretariātā līdz 09.04.2014. Seminārs ir bezmaksas, tāpēc iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta (tālr. 67506257).

 

Seminārs kinoterapijā

SPPA katru piektdienu aicina piedalīties interesantā darba veidā - kinoterapijā. Skatāmies jaunas filmas un veicam to analīzi no psihologa skatiena. Tas dod iespēju labāk saprast sevi, redzēt citus citādi un ieraudzīt mūsu bezapziņas spēli. Nākamā tikšanās notiks 11. aprīlī plkst. 18.00. Ilgums – 3 stundas (1.5 st. – filmas skatīšanās, 1.5 st. – apspriede). Nodarbības vada A. Juhimčuka, J. Mihailovs. Lūdzam pieteikties sekretariātā līdz 09.04.2014. Seminārs ir bezmaksas, tāpēc iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta (tālr. 67506257).

 

Spēļu centrs

Ja Tu gribi atvērt sevī kaut ko jaunu, pamēģināt strādāt grupā, brīvi justies lielā kolektīvā, - Tev palīdzēs piedalīšanās Spēļu centrā. Ja Tu gribi vairāk uzzināt par spēlēm, par to avotiem, par katras spēles mērķiem, nāc Spēļu centrā.
Spēle – komunikācijas līdzeklis Bērnu vecumā, spēle – Pieaugušā cilvēka dzīves stils, spēle – Katra cilvēka otrā personība? Kā izmantot spēli reklāmā? Ko nozīmē spēle jaunās vielas apguvē? Vai attīstošā spēle var būt arī izklaidējoša? Vai dizainers var izmantot spēli kā domu izteikšanas līdzeklis? Vai gribi uzzināt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, piemērot uz sevi spēlētāja lomu vai spēles izgudrotāja lomu – nāc pie mums! Nākamā tikšanās ir 23.aprīlī plkst. 15.30. Pasākums ir bezmaksas, tāpēc iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta (tālr. 67506257).

 

Tikšanās ar SPPA absolventi

Vai Jūs domājat par savu profesionālo nākotni? Aicinām Jūs uz tikšanos ar SPPA Tulku fakultātes 2009.gada absolventi Mariju Kiseļovu. Viņa stāstīs par savu dalību Eiropas projektos, kā izmantot piedāvājumus un piedalīties dažādos projektos, kurus finansē Eiropas Savienība. Gaidām Jūs 1.aprīlī (tas nav joks!!!) plkst. 15.45, 304.aud. Lasiet par M. Kiseļovas profesionālo praksi šeit.

 

Studentu konference

SPPA  no 3. līdz 5. februārim notika studentu konference: "Profesionālās kompetences: veidi, līmeņi, diagnostika, attīstība”. Visas trīs dienas dažādu fakultāšu, kursu, nodaļu studenti prezentēja savus projektus un pētnieciskus darbus. Katru dienu tika paredzēti 10 - 14 ziņojumi. Konferencē tika prezentēta dažādu projektu palete: no biznesa plāniem, psiholoģiskiem portretiem un lingvistiskiem paradoksiem līdz literāriem un mūzikāliem autoru daiļrades darbiem. Kopā ar studentu ziņojumiem bija interesanti stāsti par pieaicinātu viesu (dzejnieces un rakstnieces) jaunradi.
Konferences mērķis bija 1.semestra nobeigums, no vienas puses, bet pats galvenais ir izjust un parādīt citiem, ko tu proti, ko tu esi apguvis (-usi), kādi atklājumi esi izdarījis (-usi) studiju procesā.
Kopumā konference notika veiksmīgi un interesanti. Pēc konferences materiāliem tiek gatavots krājums.

 

Visu SPPA fakultāšu studentiem!

Cienījamie pretendenti uz piedalīšanos Erasmus studentu apmaiņas programmā! Ir pienācis laiks iesniegt savu pieteikumu! Par pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un kārtību varat uzzināt SPPA mājas lapā www.sppa.lv sadaļā ERASMUS.

 

SPPA akadēmiskajam personālam!

Cienījamie kolēģi! Sākas kandidatūru atlase, lai piedalītos Erasmus docētāju apmaiņas programmā! Ir pienācis laiks iesniegt savu pieteikumu! Par pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un kārtību varat uzzināt SPPA mājas lapā www.sppa.lv sadaļā ERASMUS.

 

 

Augstskolā ir atvērts Īslaicīgu Programmu Departaments „10 x 10” un piedāvā šādus kursus:

Psiholoģiskais dienests

SPPA ir izveidota Psiholoģiskā dienesta mājas lapa, tās adrese: www.balt-unia.lv
Apmeklējot SPPA mājas lapu, Jūs varat iepazīties ar e-konsultēšanas iespējām, izmantot profesionālu psihologu palīdzību un atbalstu visdažādākajās dzīves situācijās. Jūs varat uzzināt arī interesantu informāciju par psiholoģijas studentu, pasniedzēju, praktizējošu psihologu uzskatiem par dažādām tēmām, labam noskaņojumam varat palasīt humoristiskas situācijas no studentu dzīves, kā arī padalīties ar savu viedokli, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem.

Psiholoģiskā dienesta mājas lapa sāka darboties šajā gadā, tādēļ tā tiek vēl pilnveidota, lai būtu interesanta un saistoša visplašākajai auditorijai. Uzspiežot šeit varat gūt ieskatu dažās mājas lapas sadaļās.

 

 

Lai iestātos augstskolā, uzņemšanas komisijai jāiesniedz:

  • izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (oriģināls jāuzrāda),
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (oriģināls jāuzrāda), izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam,
  • jāuzrāda pase,
  • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (oriģināls jāuzrāda),
  • 3 fotogrāfijas 2x3 cm,
  • 1 fotogrāfija 10x15 cm,
  • maksa par dokumentu iesniegšanu / reģistrācijas maksa – 20,- Ls (divdesmit latu)..

Reflektanti, kuriem jau ir viena augstākā izglītība, uzņemšanas komisijai iesniedz gan dokumentu par augstāko izglītību (diploma ar pielikumu kopijas), gan atestātu par vidējo izglītību ar sekmju izrakstu (kopijas, uzrādot oriģinālus).
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda oriģināli.

Iesniegtās dokumentu kopijas atpakaļ izsniegti netiek.