SPPA pārtauca izglītības iestādes darbību un vairs neuzņem studentus. Sekojiet pasākumiem mūsu partnerorganizācijām - "Psiholoģiskās Konsultēšanas Baltijas Asociācijai" Балтийская Ассоциация психологов-консультантов | Facebook un Alternatīvai Akadēmijai Trešais vecums.

 

 
Programma "Pozitīvā un transkulturālā psihoterapija"

Visbadenas Pozitīvās un transkulturālās psihoterapijas akadēmija (Vācija) kopā ar Baltijas Psihologiskās Konsultēšanas asociāciju (Rīga) un Pozitīvās un Transkulturālās Psihoterapijas Centru Baltijas valstīs (oficiālo pārstāvi) izsludina kārtējo uzņemšanu licencētā programmā "Pozitīvā un transkulturālā psihoterapija". Studiju maksa ir 726 eiro, var maksāt pa daļām. Darba režīms: 4 sesijas pa 3 dienām (piektd. - svētd.) 8 mēnešu laikā. Starp sesijām notiek intervīzijas - praktiskās nodarbības (konsultācijas). Pieteikšanās un informācija pa tālr. 28209883.

 


Treniņi, semināri, meistarklases

Ir darbs auditorijā. Šis darbs attīsta loģiku, mācību priekšmeta izpratni, sniedz zināšanu sistēmu. Galvenais darbā auditorijā ir intelekts. Bet ir arī darbs, kas ir saistīts ar iztēli, emocionālo izcelsmi, atklāšanu kaut kā jauna, pavisam cita, sava personīgā „Es” slepeno pušu atklāšanu.
Šis darbs notiek treniņos, radošos semināros, meistarklasē ...
Šim darbam ir nepieciešams plašums, brīvības sajūta, atiešana no pierastās galdu, krēslu kompozīcijas, atrašanas vietas ...
Vasara dod iespēju rīkot treniņus, seminārus, atbalsta grupas, meistarklasi brīvā dabā, starp zaļumiem, pie ezera ... Varbūt pat tieši uz ūdens ... Ja laika apstākļi mainās, visus šos pasākumus var rīkot uz terases, ja sāks līt lietus – vitrāžu telpā ...
Treniņus vada pasniedzēji no dažādām valstīm un pasaules maliņām – no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Francijas, Itālijas. Un, protams, Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolas pasniedzēji.
Semināru, treniņus, meistarklases galvenokārt rīko priekš jauniem cilvēkiem, kas vēlas kļūt par līderiem, kas ir ieinteresēti ieraudzīt manipulējošo spēļu slepenās stīgas, atklāt un izprast savas bailes, atrast rezerves spēkus un spējas, pastiprināt savu psihisko „Es”, iemācīties dibināt pozitīvās attiecības ar pretēja dzimuma partneriem, konkretizēt savas vēlmes, kļūt par interesantu sarunas biedri, izprast mīlestības dabu.
Vasara dabā saskarsmē ar jauniem cilvēkiem atklāj kreativitātes, resursu, radošā potenciāla „otro elpu”          , ir īstā prieka avots, dod dzīves laika pilnvērtības sajūtu.
Darbs un atpūta notiek elpošanas ritmā, skrējiena dinamikā, spēlējot uz ceļa un uzkāpjot uz pakalna, un nonākot mājās omulībā.

J. Mihailovs

Pieteikšanās uz nodarbībām: Bruņinieku ielā 65, Rīgā, tālr. 67506257
www.sppa.lv
sppa@sppa.lv

 

Kad studijas ir galā

Aiz muguras – divpadsmit gadi, ko esi pavadījis vidusskolā, četri gadi – SPPA, aizstāvēts profesionālā bakalaura grāds un lūk, sākas reālā dzīve mūsdienu darba tirgus apstākļos. Jāsaka, gandrīz katrs darba devējs, pēc iepazīšanās ar CV, kur punktā „darba pieredze” ir ievilkta svītriņa, ar nopietnu seju jums pavēstīs klasisko frāzi – mēs jums piezvanīsim.

Un te nu nesenais students sastopas ar pašu dīvaināko situāciju – darba devējam, pieņemot jaunu darbinieku, vajadzīga jaunība (kas jums ir), profesionālā bakalaura grāds (esat ieguvis), papildu iemaņas (noteikti ir daudz) un darba pieredze, ne mazāka par 3 - 5 gadiem (!). Bet kur gan lai to ņem, ja augstskolā esi čakli mācījies, teicami kārtojis ieskaites un eksāmenus, apmeklējis visas nodarbības un seminārus? Pilnvērtīgas studijas aizņēma daudz laika.

Šajā situācijā galvenais jūsu uzdevums – iegūt nepieciešamo pieredzi un sākumā neuztraukties par algas apmēru. Visi taču kādreiz ir sākuši ar minimumu. Pat Rokfellers sākumā bija avīžu puika. Jūsu starts ir augstāk. Jums nav jāiet par sētnieku vai palīgstrādnieku, ja jums ir SPPA diploms. Pameklējiet menedžera palīga, asistenta vai praktikanta vietu nopietnā investīciju kompānijā vai tml. Darba devējs, redzot jūsu vēlēšanos strādāt, noteikti nāks jums pretī un ar laiku jūs iegūsiet arī paaugstinājumu darbā.

Darba intervijā pārliecinoši nodemonstrējiet savas labās īpašības un SPPA iegūtās zināšanas. Atklājiet sevi kā personību – daudzpusīgu cilvēku, kas cenšas pilnveidoties, kam ir liels potenciāls un tieksme arvien apgūt visu jauno un mācīties. Jums jāapzinās, ka pieredzes pagaidām ir maz un tā ir nepietiekama. Tāpēc ļoti svarīgi parādīt savu ieinteresētību konkrētās kompānijas darbībā un darba rezultātos.

 Veiksmi darba meklējumos!

No SPPA studentu dzīves

Madara jautā Oskaram: „Klausies, kas ir paradokss?”

Oskars: „Nu redzi, tas ir apmēram tā kā es tagad daru. Jāmācās būtu – bet slinkums neļauj, varētu iet gulēt – bet sirdsapziņa neļauj. Tā es te sēdu un ēdu... Vai nav paradokss?”

 

Kredītpunktu sistēma un mācību darba novērtēšana

SPPA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar Izglītības un zinātnes; ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītu vienotu sistēmu, lai salīdzinātu studiju programmu apjomu un studentu slodzi dažādās augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs.

Kredītpunkts ir studenta mācību darba ieskaitot arī praksi noslogojuma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundu mācību slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu. Pilna laika studiju mācību gada apjoms ir 40 kredītpunkti (60 ECTS).

Par katru mācību priekšmetu students saņem paredzēto kredītu, ja viņš:

  • savlaicīgi un pilnībā ir veicis visus uzdevumus, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 50%;
  • patstāvīgi produktīvi strādājis 40%;
  • apmeklējis 2/3 šajā kursā paredzētās nodarbības 10%;
  • students saņem 10% kredītpunktus par aktīvu un radošu piedalīšanos mācību procesā (vispārējās sagatavotības līmenis konkrētajā mācību priekšmetā personiskās izaugsmes rezultātā).

Personības izaugsmi nosaka:

  • pēc testēšanas rezultātiem personisko izaugsmi veicinošos mācību priekšmetos;
  • pēc piedalīšanās aktivitātes semināros un treniņos (izaugsmes, attīstības, apmierinātības subjektīvās izjūtas);
  • pēc prakšu rezultātiem (pēc spējas veikt jauna veida darbus).