• SPPA dibinātājs, prezidents - Dr. psych., SPZA akadēmiķis Jānis Mihailovs
  SPPA rektore - Dr. psych., Dr.habil. Māra Vidnere
  SPPA Senāta priekšsēdētāja - Dr. psych., emer. profesore Ināra Krūmiņa

  Par augstskolu

  SPPA galvenais uzdevums ir sagatavot studentus profesionālai darbībai, sniedzot viņiem vispusīgas, teorētiskas zināšanas un prasmes, kuras ir balstītas uz zinātniskajiem pamatiem, saistot tās ar studentu personības interesēm un dzīves pieredzi, motivējot viņus turpmākām studijām un attīstībai.

  Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolas galvenie pamatvirzieni ir:
  • tulku, tulkotāju;
  • praktisko psihologu sagatavošana.
 • Augstskolas specifika:

  1. Augstskolas beidzēji saņem profesionālā bakalaura grādu un attiecīgās nozares speciālista kvalifikāciju;
  2. Augstskolā darbojas vairākas studiju papildinošas organizācijas: mākslas galerija, koncultāciju centrs, universitāte "Trešais vecums".
  3. Augstskolas nosaukums divas reizes ierakstīts Šveices Starptautiskajā zvaigžņu reģistrā (pēc amerikāņu kolēģu iniciatīvas viena zvaigzne Hērakla zvaigznājā; bet otra Perseja zvaigznājā nosaukta augstskolas vārdā).

  SPPA arī piedāvā

  • kursus psiholoģijā;
  • plaša spektra kursus svešvalodās: angļu, vācu, spāņu, franču;
  • profesionālos kursus Īslaicīgu programmu departamenta „10 x 10” ietvaros.